Dealer : Login l Register
“The Leader in Advanced Testing Equipments Supply”
ABOUT US
Home > About us

About us

บริษัท ซอยล์เทสดิงสยาม จำกัด เป็นผู้นำในตลาดเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 30 ปี บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบชั้นนำของโลกจากประเทศต่างๆ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และสแกนดิเนเวีย นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศ จึงได้มีการผลิดเครื่องมือทดสอบขึ้นเองภายใต้ชื่อ STS ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ ในราคาที่ย่อมเยา   

ด้วยแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุง เทคโนโลยีการทดสอบอย่างไม่หยุดยั้ง ทีมวิศวกรของบริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด ได้ทำการค้นคว้า ติดตาม ศึกษาหาความรู้ และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการทดสอบใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการทดสอบที่ทันสมัย ใหม่ล่าสุด มานำเสนอแก่ลูกค้า ช่วยเสริมศักย์ภาพในการควบคุมคุณภาพงานทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็นหมวดต่างๆได้ดังนี้

  1. เครื่องมือทดสอบวัสดุ ดิน, วัสดุมวลรวม, ซีเมนต์, คอนกรีต, แอสฟัสต์
  2. เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT
  3. เครื่องมือสำรวจและ ทดสอบทางด้านงานถนน Falling Weight Deflectormeter, Profiler, GPR
  4. เครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิค Instrumentation

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในเทคโนโลยีการทดสอบคุณภาพวัสดุและการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

พันธกิจ

  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการนำเสนอสินค้าและเทคโนโลยีด้วยหลักทางวิศวกรรม ให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ โดยใช้แนวคิดและแนวทางค่านิยมองค์กร
  • ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทดสอบทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟแวร์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ
  • ให้โอกาส และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นมืออาชีพในสายงานที่รับผิดชอบ
  • ดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไรและมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้น

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม เอส ที เอส ผู้ให้บริการทางด้านงานสำรวจและทดสอบทางวิศวกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ     สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่ บริษัท เอส ที เอส ฯ เริ่มดำเนินงานทางด้านวิศวกรที่ปรึกษามาระยะหนึ่ง ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2520 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อสอบถามจากลูกค้า เพื่อขอซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบดินอย่างสม่ำเสมอ ทางบริษัท เอส ที เอส จึงตั้งแผนกขายเครื่องมือทดสอบขึ้น เพื่อดูแลการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานทดสอบทั้งในห้องปฎิบัติการและในสนาม โดยเริ่มจากชุดทดสอบพื้นฐานทั่วไปเช่น Field Density Test, Compaction เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีผู้ขายเครื่องมือทดสอบอย่างเป็นทางการ  

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2524 บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัดจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆให้กับทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองโดยผู้ใช้งานมืออาชีพ ปัจจุบัน บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ในฐานะเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือทดสอบคุณภาพสูง และมีบริการหลังการขายดีเยี่ยม และบริษัทฯมีการขยายงานอย่างต่อ มียอดธุรกิจกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

โครงสร้างผู้บริหาร

คุณภาณุ ทรงไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ
คุณณัฐพัฒน์ ทรงไพบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการ

คุณทรงพล อินทร์หนู
รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานขาย

TESTING APPARATUS
Copyright © 2012 Soil Testing Siam Co., Ltd. All Rights Reserved
SOIL TESTING SIAM CO.,LTD.
71/7-8 Kaset - Nawamin Rd. Jarakae Bua, Ladprao Bangkok 10230
Tel : 0-2907-4820 Fax :
Scroll to top